Pravidla ochrany  osobních údajů 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu vinarstvizarosice.cz se zavazuje, že osobní data nebude bez souhlasu vlastníka jakkoli poskytovat dále třetí osobě a nepoužije tyto data ke komerční nabídce nesouvisející s provozováním internetového obchodu vinarstvizarosice.cz. Dále se zavazuje, že na písemnou žádost vymaže (email, i bez udání důvodů) tyto osobní data ze své databáze.

Požadované údaje - fyzická osoba

Každý zákazník musí při registraci uvést údaje nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky. Je-li zákazník fyzická osoba, jsou vyžadovány následující údaje:

jméno a příjmení úplnou poštovní adresu, tj. ulice, město, PSČ alespoň jeden funkční kontakt - telefonický, faxový, případně e-mailový

Všechny tyto informace jsou nezbytné pro jednoznačnou identifikaci kupujícího. Údaje jsou používány k přijetí objednávky, realizaci a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a dále pro veškerou komunikaci se zákazníkem.
Požaduje-li zákazník doručování objednávek na jinou adresu, než implicitně uvedenou, může uvést alternativní adresu pro dodání zboží.

Požadované údaje - právnická osoba

Vystupuje-li zákazník jako právnická osoba, měl by navíc uvést také údaje o firmě:

jméno firmy úplnou poštovní adresu, tj. ulice, město, PSČ alespoň jeden funkční kontakt - telefonický, faxový, případně e-mailový kontaktní osobu IČ a DIČ


Tyto údaje jsou důležité pro vyhotovení daňového dokladu obvykle vyžadovaný oběma stranami a to včetně všech patřičných náležitostí.
Veškeré údaje o Vašich dosavadních nákupech jsou ukládány v zabezpečené kódované databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Tyto údaje jsou nutné pro zajištění dodávek zboží a vyřizování reklamací.

Souhlas s používáním osobních dat

Používáním internetového obchodu vinarstvizarosice.nabizi.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše uvedených podmínek.

Zasílání informačních sdělení

Dodržujeme zákon č. 138/2002 Sb. a své nabídky zasíláme pouze zákazníkům, kteří nám k tomu udělili svůj souhlas při registraci. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit a tím okamžitě zastavit zasílání výše uvedených informací. Pod pojmem informace se rozumí zasílání aktuálních sdělení o mimořádných nabídkách, slevách a výprodejích zboží z naší nabídky.